top of page

Seçme ve Yerleştirme

Sürekli değişen günümüz iş dünyasının en önemli konularından biri, doğru yetenekleri bulmak ve bu yetenekleri elde tutabilmek.

İhtiyacınız olan açık pozisyonlar için doğru yetenekleri en kısa zamanda bulmak için sadece adayların teknik yeterliliklerini değil kurum kültürüne uyumunu da analiz ederiz.

İhtiyaç Analizi

Bir organizasyona en uygun adayın yerleştirilip uzun süre çalışabilmesi, o adayın organizasyon kültürüne uyumu ile bağlantılıdır. Pozisyonun iş tanımını inceleme ve iş analizi yaparak profili netleştirme çalışmalarının beraberinde bir işe alım çalışmasına başlamadan önce bağlı olduğu yönetici ve organizasyonu tanırız ve bu şekilde organizasyona en uygun adayları belirleriz.

Doğru Adayların Belirlenmesi

Pozisyon ve sektör ihtiyaçlarına göre en uygun adayların belirlenmesi için doğru işe alım platformlarını kullanırız.

Yetkinlik Mülakatları ve Envanterler

​ Aday ve müşteri organizasyonunun tam uyumu, pozisyondan beklentiler ile adayın tam eşleşmesinin garanti altına alınması için en yetkinlik mülakatları yapar ve kişilik envanteri, yetenek testi (ihtiyaç ve talebe göre) uygularız, müşteriye detaylı analiz ve raporlama sunarız.

Memnuniyetin Takip Edilmesi

Adayın işe yerleştirilmesi ile süreci sonlandırmayız. İlk yıl, 3 ayda bir firmanın ve adayın memnuniyetini takip ederek uyum süreci boyunca destek oluruz

Süreç ve yöntemimiz:

 • Danışmanlığını yürüttüğümüz firmayı tanıma

 • Pozisyonun iş tanımını inceleme ve iş analizi yaparak profili netleştirme

 • Uygun adaylara ulaşmak için doğru yöntemi belirleme (ilan verilecek mecra, aday veritabanı, sosyal medya, üniversite kariyer merkezleri vb.)

 • Adayların özgeçmişlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

 • Uygun görülen adaylarla yetkinlik bazlı mülakatların yapılması

 • Kısa liste adayları için kişilik envanteri, yetenek testi (İhtiyaç ve talebe göre)

 • Seçilen kısa liste adaylarının raporlarının danışmanlığını yürüttüğümüz firmaya sunulması

 • Adayların firma yetkilileri ile görüştürülmesi

 • Firmanın seçimi doğrultusunda adayın referans kontrollerinin yapılıp raporların sunulması

 • Adaya iş teklifinin yapılması

 • İlk yıl, 3 ayda bir firmanın ve adayın memnuniyetinin takip edilmesi

bottom of page