top of page

PERFORMANS YÖNETİMİ

NE YAPARIZ?

Performans yönetimi, hem bir şirketteki kurumsal ve bireysel performansların birbiri ile uyumlu ve sürdürülebilir olmasını sağlayan hem de çalışanların potansiyellerini ortaya koyabilmelerini olanaklı kılarak şirketleri yüksek performans kültürüne götüren önemli bir gelişim aracı ve yönetim sistemidir.

NASIL YAPARIZ?

Bir şirket ancak çalışanları kadar iyi ve başarılıdır. Rekabette önde olmak istiyorsanız çalışanlarınızın sürekli olarak yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamanız kritik önem taşır.

 

Şirket stratejiniz, hedefleriniz ve kurum değerleriniz ile çalışan hedeflerinin birbiri ile uyumlu ve destekler nitelikle olmasını sağlayan kurumunuza özgün ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözümler sunarız.

NASIL FAYDA SAĞLARIZ?

Şirketinize özel olarak kurgulanmış Performans Yönetimi Sistemi ile performansı, yönetim ve gelişim aracı olarak kullanarak şirketinizin sürdürülebilir başarısını,

Şirket hedefleri ve çalışan hedeflerinin uyumlu ve birbirini destekler nitelikte olmasını,

Çalışanların şirket başarısına olan katkılarını daha iyi anlamalarını,

Yöneticiler ve çalışanlar arasında daha etkin bir iletişim kurulmasını,

Çalışanların kendilerinden beklenenler konusunda net fikirlere sahip olmasını,

Adil ve şeffaf sistemler sayesinde anlaşmazlıkların azaltılmasını,

Öngörülebilir finansal gelir / gider (maaş, prim) sayesinde şirketin daha iyi planlama yapabilmesini sağlıyoruz.

bottom of page