top of page

ORGANİZASYONEL YAPILANMA

NELER YAPARIZ?

 

Organizasyonel Yapılanma hizmetimiz iş analizlerinin yapılması, iş tanımlarının oluşturulması ve organizasyon şemasının oluşturulmasını kapsar.

NASIL YAPARIZ?

 

Yapılan işlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin toplandığı iş analizi aşamasında karşılıklı görüşme ve gerektiğinde gözlem yapılarak detaylı bir çalışma yaparız.

 

İş tanımlarında işin gerektirdiği görev ve sorumluluklara ek olarak olması gereken nitelik ve yetkinliklere yer veririz.

İş analizi görüşmelerinde yapılan değerlendirmeler sonucu pozisyon ünvanları ve organizasyondaki konumları analiz edilerek organizasyon şeması oluşturulur. 

NASIL FAYDA SAĞLARIZ?

Bu sürecin doğru olarak oluşturulması, işe alım başta olmak üzere organizasyonunuzdaki diğer insan kaynakları fonksiyonlarının doğru olarak yapılanmasını sağlar.

Şirketler oluşturulan iş tanımları sayesinde kişilere bağımlı organizasyonlardan, kişilerden bağımsız sistemli organizasyonlara sahip olur.

Bu çalışmalar ile sadece organizasyon şemasının çizilmesini değil aynı zamanda yaşayan bir organizma olan şirketleri hedeflerine ulaşmalarını destekleyecek esneklikteki organizasyon yapılarına ulaştırmayı hedefleriz.

bottom of page