top of page

İŞE UYUM KAZANDIRMA SÜRECİ

NELER YAPARIZ?

Onboarding yeni işe alınan çalışanın şirkete, departmana ve iş süreçlerine adaptasyonunu sağlayarak, şirkete katkısını en kısa sürede ve maksimum seviyeye ulaştırmak için uygulanan işe uyum programlarıdır.

NASIL YAPARIZ?

İşe uyum kazandırma, yeni çalışanları kuruluş ve kültürü ile tanıştırma sürecidir. Çalışanların kurumla bütünleşmelerine ve yeni sorumluluklarını yerine getirmeleri için doğru bilgi ve becerilerle donanmalarına yardımcı olur.

İşe uyum kazandırma (Onboarding) programı, işe giriş öncesi, işe giriş aşaması ve işe giriş sonrası olmak üzere 3 aşamadan oluşan ve oryantasyonu, eğitimi, mentorluğu ve çalışanlarla ilgili soysal etkinlikleri içeren kapsamlı bir programdır.

NASIL FAYDA SAĞLARIZ?

Etkili bir uyum kazandırma süreci yeni çalışanlarınıza yardımcı olur ve onları başarı için güçlendirir. Yeni sorumluluklarına ne kadar çabuk uyum gösterirlerse, işe katkı sağlamaya başlamaları da o kadar çabuk olur.

İlk adım, yeteneğin şirkete kazandırılmasıdır. İkincisi, kazanılan çalışanların elde tutulmasıdır. İşe uyum kazandırmada pozitif deneyimler, çalışanlarınızı elde tutmak için kritik önem taşır.

bottom of page