top of page

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE BAĞLILIK

NE YAPARIZ?

Çalışan Memnuniyeti, çalışanlarınızın daha çok somut olarak şirket içerisinde kendilerine sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyeti iken, Çalışan Bağlılığı, çalışanların yöneticilerine, çalışma arkadaşlarına olan organik ve duygusal bağlarını ifade eder.

NASIL YAPARIZ?

Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Araştırması ile anketler ve odak grup çalışmaları ile şirketinizdeki mevcut memnuniyet ve bağlılık düzeyini belirlerken şirket içinde verimliliğin ve iş performansının arttırılmasına yönelik gelişme alanlarını saptar ve çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için en uygun aksiyon planlarını oluştururuz.

 

NASIL FAYDA SAĞLARIZ?

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırmaları, çalışanlarınızın şirketinizde çalışmaya ilişkin memnuniyet düzeylerini, kuruma ve birlikte çalıştıkları kişilere olan bağlılıklarını ölçmeyi ve bu ölçümler sonucunda çalışanlarınızın memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların planlanmasını hedefleriz.

Çalışan bağlılığı ve müşteri bağlılığı birbirlerini tamamlar niteliktedir ve  müşteri bağlılığı, ürünün çok iyi olmasının yanı sıra, şirketine bağlı çalışanla güçlü etkileşim deneyimi ile oluşur. Son yıllardaki birçok araştırma da bir işyerinin gücünü çalışanlarının mutluluğu ve bağlılığından aldığını, bunu sağlayan şirketlerin de üretkenlik, müşteri mutluluğu, kazanç ve çalışan bağlılığı konularında ciddi bir rekabet avantajına sahip olduklarını gösteriyor.

bottom of page